YTTP1110 Introduction to Management and Leadership (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- johtamisen ja johtajuuden peruskäsitteet
- johtamisajattelun ja johtajuuden teorioiden kehitys
- strateginen johtaminen
- organisaatiorakenteet
- henkilöstöjohtaminen
- arvot, etiikka ja kulttuuri
- vastuullinen liiketoiminta
- johtajan työ
- johtamisen ajankohtaisia teemoja

Suoritustavat

JSBE: kontaktiopetuskurssi, 1.-2. jaksot/syyslukukausi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet
- tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista
- arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä
- selittää strategisen johtamisen peruskäsitteet
- arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä
- arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan esimiehen työhön

Description of prerequisites

Ei vaatimuksia

Literature

  • Robbins & Judge: Essentials of Organizational Behavior (Dawsonera eBook collection) (1.-14.p.); ISBN: 13: 9780133920819
  • Tienari & Meriläinen: Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa (1.-4.p.); ISBN: 9789510353646

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching