XSA0623 Economic German (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käydään läpi talousaiheisia tekstejä talouslehdistöstä ja netistä, myös kuunnellen. Opetellaan terminologiaa ja harjoitellaan kirjoittamista ja puhumista.

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmätyöskentelyä, pienten raporttien kirjoittaminen, internet-työskentelyä.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen perustuu verkko-, pari-, pienryhmä- ja yksilötehtäviin. Tehtävien suoritukset arvioidaan; tunti- sekä verkkotyöskentely ja loppuraportointi vaikuttavat arvosanaan. Aktiivinen osallistuminen. Erilaisia kirjallisia tehtäviä kurssin aikana ja kurssin päätyttyä (esim. esitys, referaatti, sanastokooste, terminologiatentti).

Learning outcomes

Kielitaidon parantaminen kaikilla kielitaidon osa-alueilla oman painotuksen mukaan.
Kurssin jälkeen opiskelijan pitäisi:
- pystyä lukemaan itsenäisesti monenlaisia pitempiä tekstejä, erityisesti talouteen, opintoihin tai kulttuuriin liittyviä.
- osata kirjoittaa lyhyitä, rutiininomaisia liikemaailmaan liittyviä viestejä valmiiden mallien avulla.
- osata käyttää erilaisia lukemisstrategioita.
- osata kirjoittaa selvästi jäsennetyn yhtenäisen tekstin tutusta, työhöni tai opintoihini liittyvästä aiheesta.

Tavoitetaso B1,1-2

Additional information

Pakollinen kurssi kauppatieteen saksan kielen opinnoissa.

Description of prerequisites

XSAX007 Liikesaksa 1 + XSAX008 Liikesaksa 2.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching