XSAX008 Business German 2 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:
- liikekirjeet
- puhelin- ja neuvottelutilanteet
- yritysvierailut
- kotimaasta kertominen

Suoritustavat

Luokkaopetusta, jossa yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, oppimistehtävä ja kirjallinen tentti.

Learning outcomes

Kurssin hyvin suoritettuaan opiskelija

- osaa laatia saksaksi tiedustelun, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon
- selviytyy yleisimmistä työelämän arkitilanteista kuten helpohkoista puhelinkeskusteluista ja neuvotteluista
- osaa laatia yritysvierailun ohjelman, ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan sekä esitellä yritystä ja sen toimintaa
- esitellä kotikaupunkiaan ja maataan saksaksi
- pystyy ymmärtämään pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsittelevistä teksteistä

Additional information

Kurssi on pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos saksa on 2. vieras kieli.

Description of prerequisites

Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai kielikeskuksessa sekä Liikesaksa 1.

Study materials

Oppikirja

Literature

  • Deutsch im Berufsleben; ISBN 978-951-37-4798-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching