TTMAIN Multidisciplinary Intermediate Studies in Health Education (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Terveystiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti terveystieto-oppiaineen sisältöjä ja erilaisia oppimisympäristöjä opetuksessa
• osaa tehdä pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja ja rakentaa oppimista edistävää ilmapiiriä
• osaa analysoida oppilaantuntemuksen merkitystä terveystiedon oppimis- ja opetusprosessin kannalta
• osaa arvioida ja kehittää terveystiedon opettajan asiantuntijuuttaan
• osaa tunnistaa opetustyöhön liittyvän eettisen vastuunsa sekä arvioida tilanteita ja ratkaisuja tästä näkökulmasta
• osaa soveltaa kansallisia opetussuunnitelmia ja tuntee opetustyötä ohjaavat keskeiset säädökset ja ohjeet

Description of prerequisites

Terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, josta vähintään arvosana hyvä (3).

Structure

Select all (35 cr)