LTKPER Basic Studies in Sport and Health Sciences (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Liikunnan ja terveyden perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata liikuntatieteiden peruskäsitteitä ja -teorioita
• osaa erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
• osaa kuvata liikkumisen kulttuurihistoriaa ja liikunnan yhteiskunnallisia kytköksiä
• tuntee ihmiskehon rakenteen ja toiminnan pääpiirteet sekä liikkumisen biologisia perusteita
• ymmärtää liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
• osaa eritellä liikunnan ja urheilun arvolähtökohtia
• ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta
• osaa määritellä liikunnan ja terveyden edistämisen periaatteita, tehtäviä ja sisältöalueita eri toimintaympäristöissä
• tunnistaa liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden ja siihen liittyviä osa-alueita

Structure

Select all (25 cr)