LTKY1002 Cultural History of Sport and Health (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
- terveyden ja hyvinvoinnin historialliset lähtökohdat
- koululiikunnan ja liikunnanopettajakoulutuksen historialliset juuret
- liikkumisen, liikunnan ja ruumiillisuuden kulttuurihistoria
- terveyden ja hyvinvoinnin kulttuurihistoria

Suoritustavat

Luennot 16 t (8 t liikunnan kulttuurihistoria, 4 t terveys ja hyvinvointi, 4 t koululiikunta), itsenäinen työskentely ja luentotentti. Kirjallisuuden tenttiminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä kevät- tai kesälukukaudella.

Arviointiperusteet

Luentotentti 50 % ja kirjatentti 50 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa ihmisyhteisön eri aikakausien liikuntakulttuurin päävaiheet luonnonkansoista nykypäivään
- ymmärtää liikkumisen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan vuorovaikutusta historiallisina ajanjaksoina
- ymmärtää terveyden ja hyvinvoinnin historiallisia lähtökohtia
- tuntee koululiikunnan ja liikunnanopettajakoulutuksen historialliset juuret
- erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia ja tutkimustapoja

Additional information

kevätlukukausi

Literature

  • Koski, S., Rissanen, M. & Tahvanainen, J. 2004. Antiikin urheilu. Olympian kentiltä Rooman areenoille? Jyväskylä: Atena. (160 s.); ISBN: 951-796-341-6
  • Vuorinen, H.S. 2010. Taudit, parantajat ja parannettavat. Lääketieteellinen historia. Tampere: Vastapaino. (ss. 169-293, 125 s.); ISBN: 978-951-768-322-7

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item