KOGKOK Study Module in Cognitive Science (25+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Kognitiotiede on monitieteinen, erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita yhdistävä tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat mieli, kokemus, ajattelu ja älykkyys. Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimus pyrkii ratkaisemaan vuorovaikutusongelmia kognitiotieteen käsitteitä, teorioita ja menetelmiä hyödyntäen. Kognitiotiede on aidosti poikkitieteinen tieteenala, jonka tulee yhdistellä erityisesti psykologian, tietojenkäsittelytieteiden, tekoälytutkimuksen, lingvistiikan, neurotieteiden, antropologian, ja filosofian teorioita ja menetelmiä ihmismielen kompleksisen luonteen ymmärtämiseksi. Oppiaineen erillinen opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden sekä syviin teoreettisiin pohdiskeluihin että käytännöllisten ja tulevaisuuden haasteisiin suuntautuneiden pyrkimysten toteuttamiseen.

Jyväskylän yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti suorittaa kognitiotieteen erillisen opintokokonaisuuden.

Learning outcomes

-

Structure

Select min. 25 cr