HTKPEL Study Module in Game Research and Game Design (25 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Pelitutkimus ja pelisuunnittelu -opintokokonaisuus perehdyttää digitaalisten pelien tutkimuksen ja suunnittelun monitieteiseen ja monialaiseen kenttään. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä muun muassa pelisuunnittelun, pelikehityksen ja mediakasvatuksen tehtävissä.
Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija tuntee pelitutkimuksen keskeisten suuntausten pääpiirteet ja käsitteistön. Opiskelija tuntee keskeiset digitaalisten pelien tyylilajit ja niiden tärkeimmät edustajat sekä tuntee digitaalisten pelien historiaa. Opiskelija tuntee pelisuunnittelun keskeiset osa-alueet. Opiskelija pystyy soveltamaan taitojaan pelien tulkinnassa ja suunnittelussa.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- tuntee pelitutkimuksen keskeiset osa-alueet ja käsitteet
- osaa analysoida pelejä mekaniikan ja tarinan tasolla
- tuntee pelinkehityksen prosessin
- osaa soveltaa pelisuunnittelun menetelmiä käytännön suunnittelutehtäviin

Structure

Select 25 cr