TIEA219 Game Design (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Johdanto pelisuunnitteluun, pelikonseptin laatiminen ryhmätyönä. Konseptissa on huomioitu pelilliset, tietotekniset, taiteelliset ja kaupalliset näkökulmat.

Suoritustavat

Luennot, tehtävät ja projektityö.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija
- tuntee erilaisia pelisuunnittelun metodeja
- osaa soveltaa pelisuunnittelun metodeja aitoihin suunnittelutehtäviin

Description of prerequisites

Esitiedoiksi suositellaan kurssia HTKA112 Pelin lumo.

Study materials

Opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Literature

  • Adams, Ernest, Fundamentals of Game Design
  • Schell, Jesse, The Art of Game Desing: A Book of Lenses

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item