DKAPER Basic Studies in Drama Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

• Draamakasvatuksen teoreettiset ja praktiset perusteet
• Draama taidemuotona: esittävä ja soveltava draama
• Draamakasvatuksen tutkimuskenttä
• Draamaopettaja opettaja-taiteilija-tutkijana

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa
• draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa
• hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
• perustella draaman taidemuotona
• perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
• opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Additional information

Opetusohjelmassa tarkemmin määritellyistä lähiopetusjaksoista vähintään kolme viidestä ensimmäisestä tulee olla hyväksytysti suoritettuina, ennen kuin opiskelija voi jatkaa seuraaviin lähiopetusjaksoihin.

Structure

Select all (25 cr)