PSYA5005 Preventions and Interventions for Violence in Close Relationships (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

1. Työskentelyn kohteiden määrittely: yksilö, pari, ryhmä, yhteisö hoidon kohteena; vai rooli väkivallassa: tekijä, uhrit ja todistajat
2. Väkivallan tunnistaminen ja puheeksiotto
3. Mitä tutkimusnäyttö kertoo lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja hoidon mahdollisuuksista eri kohderyhmillä
4. Väkivallan hoidolliset interventiot ja niiden teoreettiset orientaatioperustat
i. yksilön
ii. parisuhteen
iii. perheen ja
iv. yhteisön näkökulmat huomioiden - verkostoituva työote
5. koulutukselliset interventiot
6. terapeuttiset interventiot, ja
7. auttavat yhteiset tekijät väkivallan hoidossa
8. Hyviä käytäntöjä eri kohderyhmillä - kotimaisia ja kansainvälisiä toimintamalleja

Suoritustavat

Luento, kirjallisuus, oppimistehtävät sekä ryhmätyönä toteutettavat seminaariesitykset

Learning outcomes

Jakson käytyään opiskelija:
1. tunnistaa väkivallan seulonnan menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
2. tunnistaa keskeisiä tekijän, uhrien ja sivullisten auttamiseen liittyviä traditioita
3. hallitsee turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä kysymyksenasetteluja ja tunkeutumattomia haastattelumenetelmiä

Description of prerequisites

Suositellaan: Väkivaltatutkimus, johdanto

Recommended prerequisites

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item