KIRA5004 Violence and Culture (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan erityisesti symbolisen väkivallan ja väkivallan esitysten ilmenemistä taiteen ja kulttuurin teksteissä sekä kuvastoissa (kirjallisuudessa, taiteessa, musiikissa ja mediassa) sekä sitä, miten väkivaltaa ja väkivallan esityksiä sekä niiden kulttuurisia merkityksiä voidaan tutkia ja analysoida etenkin sukupuolentutkimuksen näkökulmasta: miten lukea, katsoa ja kuunnella sukupuolta, väkivaltaa ja niiden risteämistä?

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lukupiiri-/ opintopiirityöskentely tai itsenäinen työskentely ja kirjallinen loppusuoritus (koskee kaikkia suoritusmuotoja).

Arviointiperusteet

Ilmoitetaan myöhemmin Korpissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee symbolisen väkivallan ja väkivallan kulttuuristen esitysten muotoja sekä ominaispiirteitä. Hän pystyy tutkimaan ja analysoimaan väkivallan kulttuurisia esityksiä etenkin sukupuolentutkimuksen näkökulmasta.

Description of prerequisites

Suositellaan: Väkivaltatutkimus, johdanto

Recommended prerequisites

Literature

  • Karkulehto & Rossi (toim.) (2017): Sukupuoli ja väkivalta - lukemisen etiikkaa ja politiikkaa
  • http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-583-1.pdf
  • Mäntymäki (toim.) (2015): Uhri, demoni vai harhainen hullu? Väkivaltainen nainen populaarikulttuurissa. Saatavilla verkossa: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-583-1.pdf

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item