HISA5003 History of Violence (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kokonaisuus koostuu kolmesta osasta:

1. Lähestymistavat: esitellään sosiaali-, kulttuuri- ja sivilisaatiohistorialliset lähestymistavat ja niiden keskeiset metodit ja teoriat (keskeiset lähteet, tilastolliset sarjat jne.)
2. Rakenteellinen väkivalta: kuritusoikeuden historiallinen kehitys ja rajautuminen; erilaisten rangaistusten käyttö ja perustelu historiassa; sukupuolittunut väkivalta; sisääpäinkääntynyt aggressio.
3. Väkivalta alueellisena ilmiönä: kaupunkiväkivalta, Suomi idän ja lännen välissä

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjalliset tehtävät tai tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, osallistuminen 80 prosenttiin kontaktiopetusta, kirjallisissa tehtävissä dokumentoitu työ, arvostelu asteikolla 0-5, tenttisuorituksen arviointi asteikolla 0-5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- tuntee väkivaltarikollisuuden historian keskeisimmät selitysmallit, teoriat ja lähdeaineistot
- ymmärtää väkivallan ja sen muotojen yhteyden yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin arvoihin, rakenteisiin, ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin
- ymmärtää väkivallan alueellisen ja ajallisen muuttuvuuden

Description of prerequisites

Suositellaan: Väkivaltatutkimus, johdanto

Recommended prerequisites

Literature

 • Pinker, S. (2011): The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. Viking.
 • Miettinen, R. (2015): Suicide in Seventeenth-Century Sweden – The Crime and Legal Praxis in the Lower Courts.
 • Koskivirta, A. (2003): The Enemy Within – Homicide and Control in Eastern Finland in the Final Years of Swedish Rule 1748–1808. Finnish Literature Society
 • Roth, R. (2009): American Homicide. Harvard University Press.
 • Lehti, M. (2001): Väkivallan hyökyaalto. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
 • D’Cruze, S. (toim.) (2000): Everyday Violence in Britain, 1850–1950: Gender and Class. Routledge.
 • Strange, C.; Cribb, R.; & Forth, C.E. (toim.) (2014): Honour, Violence and Emotions in History. Bloomsbury Academic
 • Daly, M. & Wilson, M. (1988): Homicide
 • Matikainen, O. (2002): Verenperijät – Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500–1600-luvulla
 • Jackson, M. (toim.): Infanticide – Historical Perspectives on Child Murder and Concealment 1550–2000
 • Bergenlöv, E. (2009): Drabbade barn – Aga och barnmisshandel i Sverige från reformatinen till nutid. Nordic Academic Press.
 • Krogh, T. (2012): A Lutheran Plague. Murdering to Die in the Eighteenth Century
 • Kolme valinnaista teosta seuraavasta luettelosta:

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item