VENPERERI Basic Studies in Russian Language and Culture as Optional Studies (25+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

-

Learning outcomes

Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunnan perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa venäjän kielellä
- osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
- tuntee venäjän kieliopin ja äännerakenteen keskeiset ilmiöt
- tuntee Venäjän historiaa ja yhteiskuntaa ja venäläistä kirjallisuutta ja kulttuuria 

Structure

Select all (25 cr)