KOGKOK Study Module in Cognitive Science (25+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kognitiotiede on monitieteinen, erilaisia ihmistieteellisiä ja teknisiä aineita yhdistävä tieteenala, jonka tutkimuskohteita ovat mieli, kokemus, ajattelu ja älykkyys. Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimus pyrkii ratkaisemaan vuorovaikutusongelmia kognitiotieteen käsitteitä, teorioita ja menetelmiä hyödyntäen. Oppiaineen erillinen opintokokonaisuus keskittyy tieteellisen käyttäjätutkimuksen perusteisiin, tarjoten vapaavalinnaisissa opinnoissa mahdollisuuden suunnata opintoja teoreettisiin pohdiskeluihin tai käytännöllisiin vuorovaikutussuunnittelua koskeviin kysymyksiin.

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan maisteriopiskelijat voivat vapaasti suorittaa kognitiotieteen erillisen opintokokonaisuuden.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija omaa valmiuksia ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen kognitiotieteellisen analyysin. Opiskelija osaa analysoida tietoa ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta tieteellisesti pätevin ja luotettavin menetelmin.

Opiskelijalla on valmiuksia teknologian tutkimus-, suunnittelu-, arviointi- ja kehitystehtäviin, joissa keskiössä on ihmisen ja teknologian vuorovaikutus.

Structure

Select all (25+ cr)