XYHX999 Personal Study Planning and Peer Group Guidance (INTEGRA) (2–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla suunnitellaan omaa akateemista opintopolkua osana koulutusta sekä tunnistetaan omia oppimisen tarpeita, tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Jaksolla harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista niin, että se tukee pitkäjänteisesti tavoitteiden rakentamista.

Keskeiset opintosisällöt

  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman pitkäjänteinen tekeminen
  • kielitaitotarpeiden tunnistaminen
  • yksilö- ja vertaisryhmätyöskentely sekä niihin liittyvät palautetaidot

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa suunnitella omaa opintopolkuaan akateemisissa opinnoissa
  • osaa kirjallisesti ja suullisesti kuvata ja arvioida oman oppimisensa tarpeita, tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • kykenee hahmottamaan omat tavoitteensa ja kehittymistarpeensa myös kielten opiskelun (S2, akateeminen englanti) näkökulmasta
  • osaa kuunnella toisia opiskelijoita aktiivisesti ja osallistua rakentavaan yhteistyöhön
  • ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen oman ajattelun kehittämisessä.

Additional information

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Jakson suorittamisessa tehdään yhteistyötä Keski-Suomen TE-toimiston ohjaajien kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osuuden suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista kaikille yksilö- ja ryhmäohjauskerroille sekä oman HOPSin tekemisen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching