XYHU1000 Mind the Gap (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Sisältö

  • korkea-asteella opiskeleminen
  • tieteelliset tekstit ja niiden piirteet
  • toisen asteen ja korkea-asteen opintojen yhteys.


Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on tutustunut siihen, minkälaisia tekstejä korkea-asteella luetaan ja kirjoitetaan
  • on vahvistanut tekstitaitojaan
  • on lisännyt ymmärrystään opiskelemisesta korkea-asteella.

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille.

Study materials

Oppimateriaalista ilmoitetaan opintojakson aikana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä osallistuminen yhteisiin tapaamisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching