XYHT1000 Academic Literacies (JSBE) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus
Opintojaksolla harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja, kuten lukustrategioita sekä yhdessä kirjoittamista prosessimaisesti. Opintojaksolla opiskellaan pääsääntöisesti englanniksi ja suomeksi.

Keskeiset sisällöt

  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
  • tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
  • tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu prosessimaisesti
  • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän​

  • osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielten oppijana ja monikielisenä akateemisena viestijänä​
  • ymmärtää tieteellisen tekstin tuottamisen prosessia ja palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä​
  • ymmärtää ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa reflektoida omaa toimintaansa ryhmässä.

Study materials

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English

Teaching