XYHL1001 Academic Literacies (Sport Sciences) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen prosessiin ja harjoitellaan oman kirjoitusprosessin suunnittelua. Vertaispalautetyöskentelyyn osallistumalla harjaannutaan palautteen hakemisessa, antamisessa, vastaanottamisessa ja hyödyntämisessä osana omaa ja muiden oppimista. Lisäksi harjoitellaan oman tekstin esittelemistä muille.

Keskeiset opintosisällöt

  • Kirjoitusprosessi
  • Oman työskentelyn suunnittelu
  • Vertaispalaute osana oppimista
  • Argumentointi ja perusteleminen
  • Tieteellisen tiedon tiivistäminen ja esittäminen

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee prosessimaisen työskentelyn perusperiaatteita ja osaa suunnitella omaa kirjoitusprosessiaan
  • tunnistaa tieteellisen argumentoinnin ja perustelemisen perusperiaatteita ja osaa soveltaa niitä omassa viestinnässään
  • osaa analysoida löytämäänsä tietoa ja hyödyntää sitä oman tekstinsä työstämisessä
  • osaa osallistua palautevuorovaikutukseen tavoilla, jotka tukevat omaa ja vertaisten oppimista.

Description of prerequisites

XYHL1000/4 Akateeminen vuorovaikutus

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching