XVK0001 Basic Course in Sign Language (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakson aluksi aluksi opiskellaan käyttämään visuaalista kanavaa oppimisen välineenä. Opintojaksolla opiskellaan arkielämän tilanteisiin liittyviä viittomia. Lisäksi tutustutaan kuurojen kulttuuriin kirjallisuuden ja dokumenttiohjelman kautta.


Keskeiset sisällöt
 • sormiaakkoset
 • numerot (perusluvut ja järjestysluvut)
 • ajanmääreet (mennyt ja tuleva aika)
 • kuukaudet ja vuodenajat
 • perhe ja sukulaiset
 • koti ja asuminen
 • vaatteet ja värit
 • kellonajat

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita kurssilla käydyistä asioista
 • ymmärtää yksinkertaisia kysymyksiä ja osaa vastata niihin
 • osaa kielen peruskieliopin alkeet
 • osaa kertoa itsestään perusasioita ja kysyä niistä muilta
 • tuntee perusteita kuurojenkulttuurista.

Study materials

Opettajan opintojaksolla jakama materiaalipaketti.

Literature

 • Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,; ISBN: 951 792 077 6
 • Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto; ISBN: 952-9883-17-X

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa tunneilla, aktiivista osallistumista opetukseen, tehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti sekä tentin suorittamista hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching