XSU9990 Academic Literacy 2 (INTEGRA, Group B) (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla syvennetään akateemisten tekstilajien tuntemusta ja tuottamista hyödyntäen erilaisia strategioita, monikielisiä resursseja ja vertaispalautetta. Jaksollaharjoitellaan luento-opetuksen seuraamista ja erilaisia muistiinpanotekniikoita. Kirjoitetun ja puhutun kielen käyttötapojen erot tulevat aiempaa tutummiksi.

Keskeiset opintosisällöt

  • keskeiset akateemiset tekstilajit
  • monikielisten resurssien aktiivinen hyödyntäminen osana akateemisten tekstilajien käyttöä
  • kirjallinen argumentointi
  • prosessikirjoittaminen
  • kirjoitetun ja puhutun kielen käyttötavat akateemisessa ympäristössä

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on syventänyt tuntemustaan erilaisista tekstilajeista
  • tuntee puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja ymmärtää niiden käyttöyhteyksiä
  • on tutustunut luento-opetuksessa käytettävään kieleen ja sen keskeisiin piirteisiin sekä ymmärtää pääasiat seuraamastaan luennosta
  • on syventänyt oman opiskelualansa kielen tuntemusta ja kehittänyt taitoaan referoida suullisesti sekä lukemaansa että kuulemaansa
  • osaa antaa ja saada vertaispalautetta osana oppimisprosessiaan.

Additional information

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Description of prerequisites

XSU9993, XSU9992 ja XSU9991 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching