XSA0002 German 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee yksinkertaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa sekä kielen perusrakenteita. Opintojaksolla opitaan perustietoja saksankielisistä maista.


Keskeiset opintosisällöt ja kielioppirakenteet

 • itsestä ja perheestä kertominen
 • asioiminen matkailutilanteissa
 • sään kuvailu
 • harrastukset ja lomailu
 • ammatit


 • persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot
 • omistuspronominit
 • substantiivien datiivimuodot
 • verbien preesenstaivutus
 • ajanmääreitä
 • perfekti
 • haben ja sein -verbien imperfekti

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • osaa toimia yksinkertaisissa saksankielisissä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa perusfraaseja ja -sanastoa käyttäen
 • osaa viestiä saksaksi yksinkertaisesti itsestään ja arkipäivään liittyvistä asioista
 • ymmärtää keskeiset sisällöt yksinkertaisista ja selkeistä saksankielisistä teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
 • tunnistaa oman monikielisen repertuaarinsa hyötyjä ja osaa enenevissä määrin käyttää sitä kielitaitonsa kehittämisessä
 • on laajentanut ymmärrystään kulttuurin monikerroksellisuudesta ja siihen liittyvistä erilaisista arvoista, asenteista ja normeista. 

Description of prerequisites

XSA0001 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Hallo! 1 (Finn Lectura). Hotanen - Kauppi, ISBN/GTIN: 978-951-1-36802-1, kappaleet 6-10

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Time of teaching:
Period 2, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching