XRVX1001 Communication for Swedish-Speakers (0–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa.


Keskeiset sisällöt

  • vuorovaikutusosaaminen (osa-alueet: tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys)
  • vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista
  • vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi
  • viestijäkuva
  • palaute ja sen analysointi
  • vuorovaikutussuhde

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa hakea, antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta vuorovaikutusosaamisessaan
  • tiedostaa vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
  • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta sekä haluaa kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Additional information

Sivistyskieleltään ruotsinkieliset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ruotsin äidinkielenään ylioppilaskirjoituksissa, suorittavat tiedekuntansa tutkintovaatimusten mukaisen vuorovaikutuksen ja viestinnän opintojakson osallistumalla suomenkieliselle opintojaksolle. Opintojaksoon sisällytetään ruotsinkielellä suoritettavia tehtäviä, joista sovitaan opintojakson opettajan ja ruotsin kielen lehtorin Camilla Jauhojärvi-Koskelon kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
No published teaching