XRUX1001 Preparatory E-module in Swedish (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University, Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Opintojaksolla aktivoidaan ja kerrataan ruotsia monipuolisesti. Opintojaksolla ei ole aikataulutettuja tapaamisia.

Description

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla aktivoidaan ja kerrataan ruotsia monipuolisesti. Tutoropettaja ohjaa työskentelyä ja antaa palautetta, mutta aikataulutettuja tapaamisia ei ole. Opintojakso on hyvä vaihtoehto niille, jotka tarvitsevat ruotsin kertaamista ja joille itsenäinen työskentelytapa sopii.


Keskeiset sisällöt

  • Opintoihin ja työelämään liittyvän sanaston aktivointi
  • Kielen perusrakenteiden kertaaminen
  • Mielipiteen ilmaisu
  • Tiedon hakeminen 
  • Omien taitojen reflektointi
  • Oppimista tukevien kielellisten työkalujen käytön harjoittelu

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja osaa arvioida kielitaitoaan
  • osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan käyttäen perusrakenteita ja sanastoa
  • on harjoitellut kuullun- ja luetunymmärtämistä
  • hyödyntää opiskelussaan erilaisia kielenoppimista tukevia työkaluja.

Description of prerequisites

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä.

Study materials

Oppimateriaali koostuu erilaisista tehtävistä Moodlessa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching