XRUX014 Activate your Swedish (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University, Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Opintojaksolla harjoitellaan ja kerrataan monipuolisesti ruotsin kielen eri osa-alueita.

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakso soveltuu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja/tai jotka kaipaavat lisäharjoitusta. Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti kielen eri osa-alueita. Tavoitteena B1-taitotaso. 


Keskeiset opintosisällöt

  • Ruotsin kielen eri osa-alueiden aktivointi ja vahvistaminen
  • Oman ruotsin kielen osaamisen kartoittaminen
  • Ruotsin kielen perusrakenteiden kertaaminen
  • Oppimista tukevien kielellisten työkalujen käytön harjoittelu

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa käyttää ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja yliopisto-opinnoistaan sekä kirjallisesti että suullisesti
  • osaa lukea ruotsinkielisiä tekstejä
  • on harjoitellut käyttämään erilaisia kielenoppimista tukevia työkaluja ja kielenoppimisstrategioita
  • osaa arvioida omaa ruotsin kielen oppimistaan ja tuntee tapoja kehittää ruotsin kielen taitoaan.

Description of prerequisites

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching