XRUT001 Business Culture in the Nordic Countries (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Lär dig mer om businesskulturen i Norden!

Description

Opintojaksokuvaus

På kursen har du möjlighet att främst förbättra dina muntliga färdigheter i svenska. Vi talar om hur kultur påverkar hur man tolkar information och hur den påverkar kommunikationen. Du har möjlighet att öka dina kunskaper om de likheter och olikheter som finns mellan de nordiska affärskulturerna och hur vi kan uppskatta dem i det kommande arbetslivet. Vi fördjupar oss i möteskulturella teman och i kursen ingår bl.a. småprat, diskussion och företagsbesök. Undervisningsspråket är svenska. I kursen ingår också hemuppgifter. 

Learning outcomes

Efter avlagd kurs förväntas studenten kunna


  • identifiera sina egna inlärningsbehov
  • uppskatta likheter och olikheter i de nordiska affärskulturerna
  • vara medveten om hur kultur påverkar hur man tolkar information och kommunikation
  • engagera sig i interaktion på svenska.  

Additional information

Närmast för ekonomiestuderande, de har förtur eftersom kursen är obligatorisk för en del av dem.

Recommended prerequisites

Study materials

Oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching