XKVX009 Fundamentals of Research Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakson aikana opiskelija työstää kandidaatintutkielmaansa tai muuta tieteellistä tekstiä. Opintojakso tukee opiskelijan tutkielman kirjoittamisen valmiuksia ja motivoi kehittämään monipuolisesti tutkimusprosessissa tarvittavia taitoja. Opintojakso on tarkoitettu kandidaattiopintojen loppuvaiheeseen, ja se sopii opiskelijalle, joka on jo aloittanut tai aloittamassa suomenkielisen kandidaatintutkielman kirjoittamista. Opintojakso sopii myös perehdytykseksi tieteelliseen kirjoittamiseen maisterivaiheen opinnoista aloittaville suomenkielisille opiskelijoille.

Keskeiset opintosisällöt

  • kirjoittaminen osana tutkimusprosessia

  • tutkimustekstin vaiheittainen rakentaminen

  • tekstien kriittinen lukeminen ja argumentointi

  • palautteen hyödyntäminen osana kirjoitusprosessia. 

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on syventänyt ymmärrystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja osaamistaan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana

  • on tutustunut tieteelliseen tutkielmaan tekstilajina

  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen

  • ymmärtää kirjoittamisen olennaiseksi osaksi tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia

  • osaa hankkia ja antaa palautetta sekä hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheissa. 

Additional information

Lähiopetuskurssilla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.

Osana opintojakson arviointia voidaan todentaa, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

HUOM. Verkkokurssilla ei voi suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuutta. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Lähiopetuskurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät kurssin oppimisympäristöstä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching