XKVX004 Gaining Confidence in Writing (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla opiskelija saa lisää varmuutta kirjoittamiseensa ja purkaa mahdollisia kirjoittamisensa esteitä. Opiskelija tutustuu kirjoittamistaitoihinsa ja etsii yhdessä muitten kanssa itselleen sopivia kirjoittamisen työtapoja.

Keskeiset sisällöt
  • oman opiskeluihin liittyvän tekstin työstäminen ohjatusti
  • kirjoitusprosessin hallinta
  • erilaisten kirjoittamistekniikoitten kokeilu
  • hyvän asiatekstin ominaisuudet
  • palautevuorovaikutus tekstin työstämisen tukena

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on perehtynyt kirjoittamisen esteisiin ja löytänyt keinoja esteitten ylittämiseen erilaisin kirjoittamistekniikoin ja apukeinoin
  • on vahvistanut kirjoittamisvarmuuttaan ja -rohkeuttaan
  • osaa tarkastella itsensä ja muitten kirjoittamia tekstejä analyyttisesti.

Additional information

Tämä vapaavalintainen, muita opintoja tukeva opintojakso on avoin kaikkien alojen opiskelijoille ja sopii kaikkiin opintojen vaiheisiin.

Opintojaksolle on mielekkäintä osallistua silloin, kun opiskelijalla on tekeillä jokin suomenkielinen teksti tai kirjoitustehtävä, jonka työstämiseen hän kaipaisi neuvoja.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching