XKVB1001 Online Course for Writing a Pro Gradu Thesis (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Verkkokurssi on tarkoitettu opintopolun maisterivaiheeseen, ja sen tarkoituksena on tukea opiskelijaa pro gradu -tutkielman rakentamisessa. Opintojakson sisältö painottuu tutkimusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen.


Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

  • pro gradu -tutkielman työstäminen prosessikirjoittamisen periaatteella

  • palautevuorovaikutus tutkielman kirjoitusprosessin eri vaiheissa

  • tutkielmatekstin ominaispiirteet 

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää, miten voi suunnitella ja hallita pro gradunsa kirjoittamisprosessia

  • tuntee pro gradu -tutkielman tekstilajipiirteet ja osaa hyödyntää tietämystään kirjoittamisprosessissaan

  • tietää, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin työstämiseen kuuluu ja tunnistaa oman pro gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita

  • osaa hyödyntää tavoitteellisesti kirjoittamista, keskustelua ja palautevuorovaikutusta tutkimusprosessin edistäjänä sen eri vaiheissa 

Additional information

Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän gradun kieli voi olla muukin kuin suomi.

Opintojakso sopii myös diplomityötä kirjoittaville opiskelijoille. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching