XKVB0003 Written Communication/Pro Gradu Module 2 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Työpaja sopii sinulle, jos gradusi käsikirjoitus tai jokin sen osa alkaa olla valmis ja olet aloittamassa kokonaisuuden viimeistelyn.

Description

Opintojaksokuvaus

Gradun viimeistely -opintojaksolla opiskelija saa välineitä gradukäsikirjoituksensa viimeistelyyn ja tutkimusraportin laadun parantamiseen. Opintojaksolla perehdytään tyypillisiin pro gradun viimeistelyssä huomioitaviin asioihin ja viimeistellään omaa ja vertaiskirjoittajan gradutekstiä vakuuttavaksi, sujuvaksi ja helppolukuiseksi.


Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla opiskelija

  • viimeistelee omaa opinnäytetekstiään itsenäisesti, kirjoittamista tukevia harjoituksia hyödyntäen

  • osallistuu kirjoittamista tukevaan vertais- ja parityöskentelyyn. 

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin viimeistelyyn kuuluu ja osaa soveltaa tätä tietoa oman tutkielmatekstinsä viimeistelyssä

  • tunnistaa oman gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita sekä osaa hankkia niitä koskevaa tietoa

  • on saanut valmiudet viimeistellä gradunsa palautuskuntoon. 

Additional information

Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän gradun kieli voi olla muukin kuin suomi.

Opintojakso sopii myös diplomityötä kirjoittaville opiskelijoille. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching