XKVB0001 Written Communication/Pro Gradu Module 1 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Työpaja sopii sinulle, jos olet aloittamassa graduasi tai palaamassa sen pariin. Tekstiä ei tarvitse olla valmiina sanaakaan, mutta sitä saa olla.

Description

Opintojaksokuvaus

Gradu vauhtiin -opintojaksolla opiskelija saa välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallintaan monipuolisten harjoitusten ja oppimistehtävien avulla. Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielman ydinsisällön ja työvaiheiden jäsentämisessä.


Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla opiskelija

  • työstää omaa opinnäytetekstiään itsenäisesti ja monitieteisissä vertaisryhmissä

  • lisää tuntemustaan itsestään kirjoittajana ja oman alansa asiantuntijana

  • oppii löytämään itselleen sopivia kirjoittamisrutiineja sekä menetelmiä kirjoittamisen esteiden selättämiseen. 

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee ja osaa soveltaa tutkimusprosessin hallintakeinoja oman pro gradunsa työstämisessä

  • osaa laatia realistisen suunnitelman gradunsa valmistumiseksi.

  • on jäsennellyt gradunsa ydinsisältöä ja rakennetta suhteessa oman alansa tutkielman vaatimuksiin

  • on käynnistänyt tai kykenee käynnistämään aktiivisen kirjoittamisprosessin. 

Additional information

Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän gradun kieli voi olla muukin kuin suomi.

Opintojakso sopii myös diplomityötä kirjoittaville opiskelijoille.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching