XKV0801 Written Communication/Exam (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla opiskelija tenttii kandidaatintutkinnon kannalta olennaisia kirjoitusviestinnän sisältöjä.

Keskeiset sisällöt:
  • tieteellinen teksti ja sen ominaispiirteet
  • kirjoittaminen prosessina
  • tekstien kriittinen lukeminen ja argumentointi
  • tieteellinen kieli ja kielenhuolto.

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on omaksunut sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä

  • ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta

  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina

  • ymmärtää, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa. 

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan niille opiskelijoille, joilta puuttuu tutkintovaatimusten mukaisia viestintäopintoja.

Study materials

Tentittävät teokset ovat Movin internetsivuilla osoitteessa https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opinnot-movissa/movin-tentit

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää tentin tekemistä annettujen ohjeiden mukaan. Arviointikriteerit eritellään tentin yhteydessä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2–3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching