XKV0201 Foundations of Written Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University, Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisten ja yleistajuisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja.

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakso on tarkoitettu kandidaattiopintojen alkuvaiheeseen (1. tai 2. vuosi). Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisten ja yleistajuisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja.

Keskeiset sisällöt
  • Kirjoittamisprosessi
  • Kriittinen lukeminen
  • Lähdeperustainen kirjoittaminen
  • Palautevuorovaikutus

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on omaksunut tieteellisten tekstien lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja
  • ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen ja sen käytänteiden merkityksen tiedeyhteisön toiminnan kannalta
  • on harjaantunut ja rohkaistunut lukemaan ja tuottamaan tieteellisiä tekstejä sekä keskustelemaan omista ja muiden teksteistä
  • ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Lähiopetuksessa hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että opintojakson osaamistavoitteet täyttyvät. Koko opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alkaessa. Verkkototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista yhteisiin etätapaamisiin, aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että opintojakson osaamistavoitteet täyttyvät. Koko opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät opintojakson oppimisympäristöstä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching