XIT0008 Italian 4 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee omaan elämään liittyviä aiheita ja niissä tarvittavaa sanastoa sekä keskeisiä rakenteita. Opintojaksolla opitaan lisää italialaisesta tapakulttuurista.

Keskeiset opintosisällöt:

 • sää ja luonto, talvilomailu
 • kulttuuriset erityispiirteet, italialaisten ja suomalaisten tapojen vertailua
 • koulunkäynti, opiskelu,
 • elämäntavat, ruokailutottumukset, terveydenhoito
 • Kielioppirakenteet: imperfekti, perfektin ja imperfektin ero, pluskvamperfekti, datiivin vaativia verbejä perfektissä, käskymuoto, indefiniittipronomineja, lisää epäsäännöllisiä verbejä

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • selviytyy hyvin italian kielellä helpoissa ja rutiininomaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa viestiä ymmärrettävästi italiaksi omasta elämästään ja ympäröivistä olosuhteista
 • ymmärtää pääkohdat normaalitempoisesta italiankielisestä puheesta, kun aihe on tuttu
 • ymmärtää hyvin selkeitä ja tuttuja aiheita käsitteleviä italiankielisiä tekstejä
 • käyttää tietoisesti monikielisiä resurssejaan kielitaitonsa kehittämiseen
 • ymmärtää, että kieli ja kulttuuri ovat monikerroksellisia ja niihin liittyy erilaisia arvoja, asenteita ja normeja

Additional information

Jatkoa Italia 3 -opintojaksolle.

Description of prerequisites

Opintojaksot XIT0005 - XIT0007 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Bella vista 2 (Imperato-Kuusela-Meurman). Uusin painos. Painettu kirja tai digiversio.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä opintojaksoon liittyvien oppimistehtävien tekemistä hyväksyttävästi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching