XDOC3006 Creative Writing in Research Work (3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Luova kirjoittaminen on erinomainen keino tutkia omaa kirjoittajaidentiteettiä sekä kehittyä kirjoittajana.

Description

Opintojaksokuvaus

Luova kirjoittaminen tutkijan työssä on tutkimustyötä tekeville tarkoitettu luovan kirjoittamisen ryhmä, jossa kirjoittaminen toimii reflektointimenetelmänä ja ammatillisen kehittymisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

  • luovan kirjoittamisen harjoitukset monitieteisessä vertaisryhmässä
  • oman äänen etsiminen ja tutkijan äänen kehittäminen
  • tutkijan työn reflektointi eri näkökulmista 


Learning outcomes

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää, millä tavalla tutkija voi käyttää luovaa kirjoittamista tutkimus- ja kirjoitusprosessissa sekä oman työhyvinvointinsa tukena
  • on pohtinut omaa kirjoittajaääntään ja tutkija- ja kirjoittajaidentiteettiään
  • on saanut valmiuksia monipuolistaa ilmaisuaan 

Additional information

Opintojakson opetuskieli on suomi. Kirjoitusharjoitukset voi tehdä millä tahansa kielellä.

Opintojakso sopii syventämään tohtoriopiskelijan kirjoittamisen opintoja.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia. Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija. 

Description of prerequisites

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Työpaja sopii kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille tohtoriopiskelijoille eikä se vaadi erityistä kirjoittamisharrastusta. Tässä luovan kirjoittamisen työpajassa ei keskitytä osallistujien fiktiivisiin teksteihin, vaan kyseessä on tutkijan työtä tukeva paja, jossa luova kirjoittaminen toimii ammatillisen kasvun ja työhyvinvoinnin välineenä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching