XDOC2004 Online Course for Dissertation Writing (3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Opintojakson aikana tohtoriopiskelija työstää valitsemansa tekstin raakaversiosta viimeistelyvaiheeseen vertaisryhmän tuella.

Description

Opintojaksokuvaus 

Verkkokurssilla työstetään vertaisryhmän tuella keskeneräinen tutkimusteksti viimeistelyvaiheeseen.

Keskeiset sisällöt 

  • tutkimustekstin kirjoitussuunnitelma

  • tutkimustekstin tavoitteellinen työstäminen vaiheittain

  • vertaisryhmätoiminta 

Learning outcomes

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa suunnitella ja toteuttaa väitöskirjansa jonkin osa-alueen kirjoittamisen prosessimaisesti ja tavoitteellisesti

  • tunnistaa oman tutkimustekstinsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita suhteessa oman tieteenalan konventioihin

  • kykenee hyödyntämään palautevuorovaikutusta tutkimustekstinsä kehittämisessä

  • osaa antaa palautetta eri vaiheissa olevasta tutkimustekstistä 

Additional information

Opintojakson opetuskieli on suomi, mutta opintojaksolle voi osallistua myös englanninkielisen tekstin kanssa.

Opintojakso on suunnattu tohtoriopiskelijoille, joilla on jo jonkin verran kokemusta tieteellisistä tekstilajeista mutta jotka kaipaavat vertaistukea tutkimustekstinsä valmiiksi saattamiseen.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia.

Kurssi vaatii aktiivista, itsenäistä tutkimustekstin työstämistä. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija.  

Description of prerequisites

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätapaamisiin, itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen sekä oman tutkimustekstin työstäminen tavoitteellisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching