XDOC2000 Writing and Publishing a Scientific Article (2–3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Perustiedot julkaisuprosessista sekä artikkelista tekstilajina.

Description

Tässä työpajassa tarkastellaan artikkelijulkaisun valmistumisprosessia, tieteellistä artikkelia tekstilajina sekä erilaisia artikkelityyppejä ja julkaisukanavia.

Keskeisiä sisältöjä:
  • artikkeli tekstilajina ja artikkelin rakentuminen

  • artikkelin kirjoittamis- ja julkaisusuunnitelma

  • artikkelin työstöprosessi

  • vertaispalaute artikkeliluonnoksesta.

Learning outcomes

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on syventänyt tietämystään tieteellisestä artikkelista tekstilajina, sen rakentumisesta ja julkaisuprosessista

  • osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen artikkelin kirjoittamisen prosessimaisesti ja tavoitteellisesti palautetta hyödyntäen

  • osaa huomioida julkaisukontekstin tekstiä työstäessään.

Additional information

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Opintojakson opetuskieli on suomi, mutta opintojaksolle voi osallistua myös englanninkielisen tekstin kanssa.

Työpaja sopii erityisen hyvin väitöskirjaprosessin alkuvaiheessa oleville tohtoriopiskelijoille ja tutkijoille, joille ei vielä ole kertynyt runsaasti kokemusta tieteellisten julkaisujen kirjoittamisesta. Oman artikkelitekstin kirjoittamisen on hyvä olla käynnissä opintojaksolle osallistuttaessa, jotta käsikirjoitusta on mahdollista työstää työpajatyöskentelyn aikana.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia.

Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, vertaisryhmätapaamisiin ja oman artikkelitekstin työstäminen tavoitteellisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching