XDOC1006 Text Workshop for Doctoral Students (3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Tekstipajan aikana tohtoriopiskelija ottaa haltuun tutkimusraporttinsa kokonaisrakenteen ja työstää sen eri osioihin raakatekstiä.

Description

Opintojaksokuvaus 

Tekstipajassa otetaan haltuun oman tutkimustekstin kokonaisrakenne ja tuotetaan raakatekstiä tutkimusraportin eri osioihin.

Keskeiset sisällöt 

  • väitöskirjakokonaisuuden hallinta
  • tutkimustekstin eri osa-alueisiin syventyminen
  • raakatekstin työstäminen
  • vertaisryhmätoiminta Learning outcomes

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • hahmottaa väitöskirjansa kokonaisuutta suhteessa oman tieteenalansa tekstikäytänteisiin
  • on syventänyt ymmärrystään tutkimusraportin rakenteesta ja tieteellisestä kirjoittamisesta tekstilajina
  • hän on saanut käsityksen oman tutkimustekstinsä kokonaisrakenteesta ja osaa reflektoida tekemiään valintoja  

Additional information

Opintojakson opetuskieli on suomi, mutta opintojaksolle voi osallistua myös englanninkielisen tekstin kanssa.

Opintojakso on suunnattu erityisesti väitöskirjaprosessin alkuvaiheessa oleville tohtoriopiskelijoille.

XDOC-opintojaksoilla monitieteisellä vertaisryhmätoiminnalla ja tapaamisissa tehtävillä harjoituksilla edistetään kirjoittamisprosessia.

Varmista tämän vuoksi jo ilmoittautuessasi, että pystyt osallistumaan opintojakson tapaamisiin. Mikäli olet epävarma kurssin vaatimasta työmäärästä ja mahdollisuuksistasi suorittaa kurssi, kannattaa ottaa yhteyttä kurssin opettajaan.

Kirjoitusviestinnän XDOC-kursseille opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen). Mikäli et pysty osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi etukäteen, jotta tilallesi voidaan ottaa toinen tohtoriopiskelija.

Description of prerequisites

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn sekä oman tutkimustekstin työstäminen tavoitteellisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching