XDOC1000 Text Consultation (2 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Henkilökohtainen palaute ja ohjaus tutkimustekstistä.

Description

Konsultaatiossa tohtoriopiskelija saa palautetta sekä keskeneräisestä että viimeistellystä tutkimustekstistään ja harjaantuu tarkastelemaan tekstiään kriittisesti prosessin eri vaiheissa.

Konsultaatiossa käsiteltävän tekstin on hyvä olla melko yhtenäinen käsikirjoitusversio, mutta tekstin ei tarvitse olla vielä viimeistelyvaiheessa.

Keskeisiä sisältöjä:
  • tutkimustekstin muokkaaminen ja viimeistely

  • palautekeskustelut

  • tutkimustekstin kirjoitusprosessin suunnittelu ja opitun reflektointi.

Learning outcomes

Kun tohtoriopiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa oman tieteellisen tekstinsä rakenteellisia ja kielellisiä vahvuuksia sekä kehittämiskohteita

  • osaa muokata ja kehittää omaa tekstiään saamansa palautteen avulla.

  • kykenee reflektoimaan omaa toimintaansa tieteellisen tekstin kirjoittajana sekä käsityksiään itsestään tieteellisenä viestijänä. 

Additional information

Voit osallistua tälle opintojaksolle, jos sinulla on voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa.

Tällä opintojaksolla käsitellään vain suomenkielisiä tekstejä.

Tapaamisajat ja -paikat sovitaan tohtoriopiskelijoiden kanssa henkilökohtaisesti. Konsultaatiotapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyden välityksellä.  

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen valmistautuminen ja osallistuminen tapaamiseen sekä oman tutkimustekstin työstäminen tavoitteellisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching