TAIS601 Common Studies of Department (1–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Laitoksen järjestämät useille oppiaineille avoimet opintokokonaisuudet ja kurssit, vierailuluennot, tutkimushankkeiden seminaarit, konferenssit.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ja ymmärtää kurssin toteuman aihepiirin keskeiset sisällöt
  • osaa suhteuttaa oppimiaan sisältöjä laajempiin viitekehyksiin
  • osaa soveltaa oppimaansa oman alansa kontekstissa
  • hallitsee monitieteisiä valmiuksia ja näkökulmia.

Additional information

Tämä jakso on mahdollista tehdä 1-10 opintopisteen laajuisena. Sisussa vaihtuvalaajuisten jaksojen osat jäävät järjestelmän osasuoritusrekisteriin, josta ne kootaan käsin sitten kun kokonaissuoritus on valmis. Kun et enää tee tälle koodille lisäsuorituksia, pyydä koontia juha.teppo@jyu.fi, niin suoritus tulee näkyviin rekisteriin normaalisti. Sisuun on tulossa ominaisuus, jonka jälkeen koontipyynnöt voidaan lähettää suoraan Sisusta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.
Select parts by the description:
Suoritetaan 1-10 op.
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching