SVKS1000 Maturity Test (0 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Sisältö

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten, jos hän on jo osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen hyväksymä kielentarkastaja. Jos opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitonsa kandidaatintutkinnossa kirjoittamallaan kypsyysnäytteellä, maisterintutkinnossa kirjoitetun kypsyysnäytteen voi tarkistaa niin sisällön kuin kieliasunkin osalta oppiaineen edustaja.

Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidinkielellään kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemisen kirjoitustyylin hallinta.

Suoritustavat

1. Kypsyysnäyte maisterintutkinnossa silloin, kun opiskelija ei ole osoittanut kielitaitoaan samalla kielellä suoritettua alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä: Esseetyyppinen pohtiva asiantuntijateksti, joka suoritetaan tenttitilaisuudessa.

2. Kypsyysnäyte maisterintutkinnossa silloin, kun opiskelija on osoittanut kielitaitonsa samalla kielellä suoritettua alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä: Jos opiskelija on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä, toimii opiskelijan maisterintutkielman tiivistelmä maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasunkin puolesta.

Learning outcomes

Kypsyysnäytteellä opiskelija

  • osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
  • osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasunkin puolesta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (0 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching

x

Exam (0 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
No published teaching