STKP010 Introduction to Second Language Acquisition (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksolla tutustutaan toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen pääsuuntauksiin ja keskeisiin kysymyksiin sekä pohditaan näiden vaikutusta opetukseen ja oppimiseen. Lisäksi jaksolla käsitellään kielikoulutuspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä sekä suomen kieltä toisen kielen oppimisen kohteena. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan tutkimuksen pääsuuntauksia ja keskeisiä kysymyksiä
  • ymmärtää oppijoiden ja kielenkäyttö- ja oppimisympäristöjen moninaisuuden
  • ymmärtää erilaisten kielenoppimiskäsitysten vaikutuksen opetukseen ja oppimiseen
  • tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
  • tuntee kielikoulutuspolitiikan periaatteita ja ajankohtaista keskustelua suomi toisena kielenä -alan ja monikielisten oppijoiden näkökulmasta. 

Additional information

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
reaaliaikainen lähiopetus hyv./hyl. 0 op, oppimistehtävä 5 op (100 %)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching