SOSS3011 Theoretical and Methodological Approaches to Social Sciences (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opiskelija perehtyy opintojaksolla syvemmin valitsemiinsa gradun tekoa tukeviin sosiaalitieteiden teoreettis-metodologisiin lähestymistapoihin ja laatii näiden pohjalta kirjallisen tehtävän.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti joitakin sosiaalitieteiden keskeisistä teoreettis-metodologisista lähestymistavoista. Opintojakso kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä kriittiseen ajatteluun ja kirjalliseen ilmaisuun.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot tai vastaavat

Study materials

Kirjallista työtä varten valitaan kaksi seuraavista teoksista, tai sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa. Suositeltavaa on valita gradutyöskentelyä tukevia teoksia myös listan ulkopuolelta. 


Heritage, J. (1984): Garfinkel ja etnometodologia. Polity

Yin, R. (2014): Case Study Research. Design and Methods (5th ed.). Sage

Layder, D. (1998): Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. Sage

Strauss, A.L. & J.M. Corbin (1998 tai 2008): Basics of Qualitative Research. Sage

Kaidesoja, T., Kankainen, T., Ylikoski, P. (2018). Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus.

Ragin, C. & L. Amoroso (2011): Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method (2nd ed.). Sage

Literature

  • Heritage, J. (1984): Harold Garfinkel ja etnometodologia. Gaudeamus. ISBN 9516626394 nidottu
  • Yin, R. (2014): Case Study Research. Design and Methods (5th ed.). Sage ISBN 9781452242569 nidottu
  • Layder, D. (1998): Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. Sage ISBN 0761954295 sidottu, ISBN 0-7619-5430-9 nidottu, ISBN 9781849209946 verkko
  • Strauss, A.L. & J.M. Corbin (1998 tai 2008): Basics of Qualitative Research. Sage ISBN 0-8039-5939-7 sidottu, ISBN 0-8039-5940-0 nidottu, ISBN 9781452230153 verkko
  • Kaidesoja, T., Kankainen, T., Ylikoski, P. (2018). Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus. ISBN 978-952-495-482-2 nidottu
  • Ragin, C. & L. Amoroso (2011): Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method (2nd ed.). Sage ISBN 9781412960182 nidottu

Completion methods

Method 1

Description:
Kirjallinen työ
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi perustuu kirjalliseen työhön (100%).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching