SKIA607 Theory and Practice of First Language Teaching (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksolla perehdytään äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kannalta keskeisiin teorioihin ja sovelletaan niitä käytäntöön. Tekstitaitojen teorioihin sekä näiden opettamisen ja arvioinnin menetelmiin syvennytään osana monilukutaitoa. Lisäksi perehdytään pedagogisen kielitiedon periaatteisiin ja kielitietoiseen äidinkielen opetukseen.

Opintojakso on suositeltava esitieto opintojaksolle SKIS3062.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeisimpiä monilukutaidon, tekstitaitojen, lukemisen ja kirjoittamisen kuvausmalleja sekä kirjoittamistaitojen arviointimenetelmiä
  • ymmärtää pedagogisen kielitieto-opetuksen periaatteet
  • ymmärtää edellisten merkityksen ja aseman äidinkielen opetuksessa
  • osaa selittää ja vertailla kuvausmalleja sekä pohtia niiden vaikutusta siihen, miten äidinkieltä opitaan ja opetetaan
  • osaa soveltaa kielioppitietojaan äidinkielen opetuksessa, selittää yleistajuisesti keskeisiä käsitteitä ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin
  • osaa laatia ja arvioida kielioppi-, lukemis- ja kirjoittamistehtäviä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät.
Language:
Finnish

Teaching