RFIS080 Theory of Teaching French (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Perehtyminen kielenopetuksen historiaan ja nykysuuntauksiin ranskaksi.

Description

Sisältö

Perehtyminen kielenopetuksen teoriaan ranskankielisen tutkimuskirjallisuuden perusteella

Suoritustavat

Kirjatentti TAI

Oppimistehtävä (esim. kaksi 5-7 sivun esseetä)

Arviointiperusteet

Kirjatentti TAI oppimistehtävä  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteittäin kielenopetuksen historian ja nykysuuntaukset sekä teoreettisen viitekehyksen

  • on kehittänyt valmiuksiaan tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti 

Literature

  • DESMONS et al. Enseigner le FLE (Français Langue Etrangère) : Pratiques de classe; ISBN: 978-2-7011-4813-7
  • BOYER - BUTZBACH -PENDANX, Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère.; ISBN: 9782190311210
  • GERMAIN, Evolution de l'enseignement des langues : 5000 ans d'histoire, s. 99-310; ISBN: 9782190333533

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjatentti
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching