RFIS070 Literature of the French-speaking Countries (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Perehtyminen ranskankieliseen kirjallisuuteen. Pääpaino on uudemmassa kirjallisuudessa. Opintojaksolla tarkastellaan teosten tyylillisiä ja sisällöllisiä ominaispiirteitä ja keskustellaan niistä ranskaksi. Opintojakson aikana kehittyvät laajempien tekstikokonaisuuksien hallinta, sosiaaliset taidot, kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä ajanhallintataidot.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävä tai kirjatentti. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • on kehittänyt valmiuttaan tutkia, keskustella, arvioida ja tulkita ranskankielisiä teoksia.

  • osaa kirjoittaa tekstin, jonka tarkoituksena on välittää kriittinen arvio kirjasta.

  • on oppinut tarkkailemaan kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Additional information

Opintojakson kirjallisuus ja ohjeistukset tulee kysyä opintojakson opettajalta.

Literature

  • Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävä.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching