PEOA1500 Diversity of sexual orientation and gender in the family (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus eri perheenjäsenten näkökulmista. Miten kohdata ja tukea moninaisuutta perheiden kanssa työskennellessä?

Description

Opintojaksolla perehdytään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen

moninaisuuteen perheessä sekä lasten ja nuorten että aikuisten näkökulmista.

Opintojaksolla tutustutaan esimerkiksi polyamoriaan, intersukupuolisuuteen ja

sukupuoli-identiteetin tutkimiseen. Tarkastelussa ovat lasten ja nuorten hyvinvointi,

mahdollisuudet heidän kasvunsa tukemiseen sekä perhepolitiikkaan ja sosiaaliturvaan

liittyvät kysymykset monimuotoisissa perheissä. Opintojaksolla käsitellään myös

uskonnon ja kulttuuritaustan merkitystä aihepiiriin liittyviin yksilöllisiin kokemuksiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuasi

- osaat tutkimusta ja käytännön esimerkkejä yhdistämällä pohtia analyyttisesti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden teemoja perhekontekstissa

- ymmärrät moninaisuuden kohtaamista ja tukemista erityisesti sosiaalityön näkökulmasta

- hahmotat opintojakson aihepiiriin kytkeytyviä hyvinvointiin, lainsäädäntöön ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä

- osaat laatia aihepiiriin liittyvän kirjallisen työn tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti

Study materials

· Moring, Anna. (2013). Oudot perheet – Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/items/1869e5a9-49f1-4051-a60e-7179d10df506

· Kiuru, Hanna & Strömberg-Jakka, Minna (toim.) (2017) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. UniPress. Soveltuvin osin. (Ei verkkoversiota).

· Lisäksi muu opintojakson Moodle-alueella ilmoitettu lähdemateriaali 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching