OLUM1050 Reading and writing inspiration – Literary art and new media writing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Tällä opintojaksolla perehdytään lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, luku- ja kirjoitusmotivaatioon sekä sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen.

Description

- lasten- ja nuortenkirjallisuus

- sadutus

- sanataide

- monilukutaito ja uusi kirjoittaminen

- yhteisöllinen kirjoittaminen

- luku- ja kirjoitusmotivaation tukeminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajeja ja ilmiöitä

- ymmärtää kirjallisuuden käytön merkityksen osana kaikkea opetusta

- on perehtynyt tietoon lukemisen ja kirjoittamisen monimuotoisuudesta ja lukemisen merkityksellisyydestä

- osaa hyödyntää monipuolisia ja yhteisöllisiä kirjoittamisen ohjaamisen menetelmiä sekä tukea luku- ja kirjoitusmotivaatiota

- osaa soveltaa sanataiteen, sadutuksen, uuden kirjoittamisen ja digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa

Description of prerequisites

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot ”Kohti parempia luku- ja kirjoitustaitoja – Perusta ja oppimisen jatkumot” (5 op) sekä ” Kuinka innostan ja tuen – Luku- ja kirjoitustaitojen opetus eri ikävaiheissa” (5 op).


Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

  • Aerila, J. & Kauppinen, M. (2019). Sytytä lukukipinä – Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Ekström, N., Puikkonen, E. & Suoniemi, K. (toim.) (2019). Sanataidetta on! – Työtavat, tekijät ja teoria. Turku: Kirjan talo.
  • Heikkilä-Halttunen, P. (2018). Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. Jyväskylä: Atena Kustannus. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching