MTEA024 Early Childhood Interaction and Music Therapy (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Varhaisen vuorovaikutuksen olemus ja merkitys ja varhaisen vuorovaikutuksen häiriöt. Kehityspsykologinen näkökulma varhaisvaiheen vuorovaikutuksen laadun selittämisessä. Musiikkiterapian mahdollisuudet varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa ja hoitamisessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä ja siihen liittyviä haasteita

 • osaa selittää eri kehityspsykologian teorioiden valossa varhaisvaiheen suotuisan ja poikkeavan vuorovaikutuksen piirteitä ja seurauksia

 • hahmottaa musiikillisen kanssakäymisen ja musiikkiterapian menetelmien mahdollisuuksia ja merkityksiä varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa ja terapeuttisessa työskentelyssä.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

 • Carlsson, T. (2017). Mentalisaation kehittymisen mahdollisuuksia varhaisen vuorovaikutuksen musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia 32 (2), 99-120.
 • Edwards, J. (toim.) (2011). Music Therapy and Parent – Infant Bonding. Oxford University Press.
 • Kostilainen, K., Mikkola, K., Erkkilä, J., & Huotilainen, M. (2021). Effects of maternal singing during kangaroo care on maternal anxiety, wellbeing, and mother-infant relationship after preterm birth. Nordic Journal of Music Therapy, 30(4), 357–376. https://doi.org/10.1080/08098131.2020.1837210
 • Niemelä, P.; Siltala, P. & Tamminen T. (toim.) (2003). Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. WSOY. Sivut 92-106 ja 237-337.
 • Thompson, G., & McFerran, K. (2015). “We’ve got a special connection”: qualitative analysis of descriptions of change in the parent-child relationship by mothers of young children with autism spectrum disorder. Nordic Journal of Music Therapy, 24(1), 3–26. https://doi.org/https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1080/08098131.2013.858762
 • Tuomi, K., & Ala-Ruona, E. (2013). Varhaisiän musiikkiterapia Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1), 6–23.
 • Tuomi, K., Ala-Ruona, E., & Oldfield, A. (2017). Literature review of early childhood music therapy between 1990-2012. Voices: A World Forum for Music Therapy, 17(2). https://doi.org/https://doi.org/10.15845/voices.v17i2.
 • Lisäksi ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching