MSLS1104 Specialisation studies (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojakson aikana perehdytään omavalintaista museologian erikoisalaa käsittelevään kirjallisuuteen. Museologian erikoisaloja ovat muun muassa kulttuuriperintö ja sen prosessit, kulttuuriympäristön tutkimus, museohistoria, objektit ja kokoelmat, museoiden yleisötyö, kokoelmien hoito ja konservointi, museologisen tutkimuksen metodologia, museon yhteiskunnallisuus ja institutionaalisuus, museonäyttelyt viestintänä, museopolitiikka tai jokin muu tentaattorin kanssa sovittava erikoisala.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa analysoida valitsemaansa museologian erikoisalaan liittyvää tieteellistä keskustelua
  • osaa arvioida kriittisesti valitsemansa erikoisalan tutkimuksia, teoreettista argumentaatiota ja eettisiä periaatteita
  • osaa asettaa valitsemansa erikoisalan keskustelun laajempaan museologiseen kontekstiin.

Study materials

Valitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa kolme valittua erikoisalaa käsittelevää teosta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching